انکودر مغناطیسی

شرکت راژان پرتو پارس با توجه به تولید درایوهای حلقه بسته موتورهای الکتریکی، به عنوان مکمل این محصولات، اقدام به طراحی و تولید انکودر نموده است