دربارۀ ما
معرفی شرکت

شرکت راژان پرتو پارس را تعدادی از دانش‏ آموختگان دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1388 تأسیس کردند. این شرکت ابتدا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شد و با تمرکز بر سیستم های کنترل حرکت و ابزار دقیق کار خود را آغاز نمود و با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شدۀ خود در این حوزه، با ایدۀ قدم گذاردن به حوزه ای جدید، اقدام به توسعۀ محصولات آزمایشگاهی با فناوری بالا نمود.

راژان پرتو پارس در حوزۀ طراحی سیستم‏ های الکترونیکی برای کاربردهای خاص که در اصطلاح “سیستم ‏های نهفته (Embedded Systems)” نامیده می ‏شوند، فعالیت می ‏کند. این حوزه از ماهیتی میان رشته ‏ای برخوردار بوده و مرکب از تخصص‏ های الکترونیک، کنترل، مخابرات، نرم ‏افزار، سخت ‏افزار و مهندسی سیستم است.

شرکت راژان پرتو پارس مطابق ارزیابی های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تاریخ 1393/09/15 تاکنون، یک شرکت دانش بنیان محسوب می شود.

ارزش ها

پیشگامی و ممتاز بودن

در راژان پرتو پارس به بهترین شدن در حوزۀ فعالیت خود می اندیشیم. اگر کاری را می ‏پذیریم باید آن را به بهترین نحو ممکن به پایان ببریم. حس برتری و پیشگامی، روح جاری و حاکم بر فرهنگ ماست و اعتقاد داریم این تعالی و ممتاز بودن باید در همۀ امور شرکت از محصولات تا فرآیندها و نیروی انسانی، مشهود باشد. دستیابی به بلندترین قله ‏ها و دشوارترین اهداف را در حیطۀ توانایی ‏های خود می ‏دانیم. 

ما برای پیشرفت و تعالی مرزی قائل نیستیم.

تعهد

راژان پرتو پارس در قبال کارکنان شرکت که ارزشمندترین دارایی آن است، خود را متعهد می ‏داند تا شرایط رشد فردی و حرفه‏ ای آنان را فراهم آورد. متقابلاً کارکنان در قبال رشد، توسعه و تعالی شرکت احساس مسئولیت می‏ کنند. ما خود را در قبال حرفی که می ‏زنیم و وعده ‏ای که می ‏دهیم، متعهد می ‏دانیم. ما خود را در قبال کارکنان، مشتریان، همکاران، جامعه و در نهایت رشد و پیشرفت کشور، مسئول و پاسخگو می ‏دانیم.

پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

معتقدیم یکی از مهمترین ارکان پیشرفت و تعالی، حاکمیت اخلاق است. از این رو بالاترین استانداردهای اخلاق حرفه ای را برای خود لازم الاجرا می دانیم. ما خود را در هر شرایطی پایبند به رعایت صداقت و درستی، امانتداری و حفظ اطلاعات خصوصی مشتریان، اهتمام به رقابت سالم و سازنده و احترام عمیق به حقوق تمام ذینفعان، می دانیم.

نوآوری دانش محور

باور داریم امروزه موتور اصلی پیشرفت و خلق ارزش، نه صرفاً مبتنی بر دانش و فناوری، که مبتنی بر ارائۀ راه ‏حل ‏های بدیع و محصولات نو بر بستر دانش و فناوری، است. در راژان پرتو پارس، جست و جوی راه‏ حل ‏های نوآورانه و در عین حال دانش ‏محور، همواره مورد تشویق و استقبال است و ما خلاقیت و تحقق عملی آن را تا رسیدن به نوآوری، یکی از ارزش‏ های محوری خود می ‏دانیم.

عناوین و جوایز

– شرکت دانش بنیان بر اساس ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (از سال 1393)؛

– کسب عنوان فناور برتر در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال 1395.