راژان پرتو پارس

Complete Solution, Distinctive Service

محصولات

مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن

مجموعۀ کامل برای تجهیز آزمایشگاه آنتن و مایکروویو دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

نشانی :

تهران، شهر زیبا، انتهای خیابان احمد کاشانی، کنارگذر همت شرق، خیابان پردیس، مجتمع پردیس ۱ (مجتمع فناوری همت)، واحد 12.