تماس با ما
نشانی: تهران، شهر زیبا، انتهای خیابان احمد کاشانی، کنارگذر همت شرق، خیابان پردیس، مجتمع فناوری پردیس 1، واحد 12؛
کدپستی: 1486948363
تلفن: 021-40443664
نمابر: 021-40443667
روابط عمومی: info[at]raganparto.com
مدیرعامل: maghari[at]raganparto.com
مدیر توسعۀ محصول: yazdi[at]raganparto.com
مدیر بازاریابی و فروش: manteghi[at]raganparto.com