تماس با ما
نشانی: نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، واحد 218؛
کدپستی: 1439817435
تلفن: 021-88225801
نمابر: 021-88225746
روابط عمومی: info[at]raganparto.com
مدیرعامل: maghari[at]raganparto.com
مدیر توسعۀ محصول: yazdi[at]raganparto.com
مدیر بازاریابی و فروش: manteghi[at]raganparto.com