درباره ما

معرفی شرکت

شرکت راژان پرتو پارس به‏ وسیلۀ تعدادی از دانش‏ آموختگان دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1388 تأسیس و به‏ عنوان شرکتی دانش بنیان، در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر گردید. این شرکت در حوزۀ طراحی سیستم‏ های الکترونیکی برای کاربردهای خاص که در اصطلاح "سیستم ‏های نهفته (Embedded Systems )" نامیده می ‏شوند، فعالیت می ‏کند. این حوزه از ماهیتی میان رشته ‏ای برخوردار بوده و مرکب از تخصص‏ های الکترونیک، کنترل، مخابرات، نرم ‏افزار، سخت ‏افزار و مهندسی سیستم می ‏باشد.

همچنین شرکت راژان پرتو پارس براساس ارزیابی های صورت گرفته به وسیله "کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" وابسته به "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری"، در تاریخ 1393/09/15 موفق به دریافت عنوان دانش بنیان نوپا گردید.

ارزش ها


- پیشگامی و ممتاز بودن

در راژان پرتو پارس به بهترین شدن در حوزۀ فعالیت خود می اندیشیم. اگر کاری را می ‏پذیریم باید آن را به بهترین نحو ممکن به پایان ببریم. حس برتری و پیشگامی، روح جاری و حاکم بر فرهنگ ماست و اعتقاد داریم این تعالی و ممتاز بودن در همۀ امور شرکت از محصولات تا فرآیندها تا نیروی انسانی، باید مشهود باشد. در نوردیدن بلندترین قله ‏ها و دستیابی به دشوارترین اهداف را در حیطۀ توانایی ‏های خود می ‏دانیم. ما برای پیشرفت و تعالی مرزی قائل نیستیم.


- تعهد

راژان پرتو پارس در قبال کارکنان شرکت، که ارزشمندترین دارایی آن می ‏باشند، خود را متعهد می ‏داند تا شرایط رشد فردی و حرفه‏ ای آنان را فراهم آورد. متقابلاً کارکنان در قبال رشد، توسعه و تعالی شرکت احساس مسئولیت می‏ کنند. ما خود را در قبال حرفی که می ‏زنیم و وعده ‏ای که می ‏دهیم، متعهد می ‏دانیم. ما خود را در قبال کارکنان، مشتریان، همکاران و جامعه و در نهایت رشد و پیشرفت کشور، مسئول و پاسخگو می ‏دانیم.


- پایبندی به اصول اخلاق حرفه ‏ای

معتقدیم یکی از مهمترین ارکان پیشرفت و تعالی، حاکمیت اخلاق است. از اینرو بالاترین استانداردهای اخلاق حرفه ای را برای خود لازم الاجرا میدانیم. ما خود را در هر شرایطی پایبند به رعایت صداقت و درستی، امانتداری و حفظ اطلاعات خصوصی مشتریان، اهتمام به رقابت سالم و سازنده و احترام عمیق به حقوق تمامی ذینفعان، میدانیم.


- نوآوری دانش‏ محور

باور داریم امروزه موتور اصلی پیشرفت و خلق ارزش، نه صرفاً مبتنی بر دانش و فناوری، که مبتنی بر ارائۀ راه ‏حل ‏های بدیع و محصولات نو بر بستر دانش و فناوری، می‏ باشد. در راژان پرتو پارس، جستجوی راه‏ حل ‏های نوآورانه و در عین حال دانش ‏محور، همواره مورد تشویق و استقبال است و ما خلاقیت و تحقق عملی آنرا تا رسیدن به نوآوری، یکی از ارزش‏ های محوری خود می ‏دانیم.


عناوین و جوایز


- شرکت دانش بنیان بر اساس ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (از سال 1393)؛

- کسب عنوان فناور برتر در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال 1395.

حضور در نمایشگاه ها و جشنواره ها


- شرکت در دومین نمایشگاه هفتۀ پژوهش، دانشگاه تهران، آذر 1389؛

- شرکت در نمایشگاه بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، 1391؛

- شرکت در نمایشگاه بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، 1393؛

- شرکت در نمایشگاه بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، 1394؛

- شرکت در نمایشگاه هفتۀ پژوهش، دانشگاه تهران، آذر 1395؛

- شرکت در پنج دورۀ نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (دوره های دوم تا هفتم) طی سال های 1393 تا 1398.

عضویت ها


- عضو کنسرسیوم های مخابرات و فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
- عضو متخصصین کلینیک صنعت و معدن پارک علم و فناوری دانشگاه تهران